+421 908 692 671

Zo sveta prekladov
Blog

Google Assistant Interpreter Mode – Preklad v reálnom čase sa stáva skutočnosťou

 |  Prekladače  |  0

Tlmočník v mobilnom zariadení už nie je iba sci-fi víziou. Vďaka aplikácii Google Assistant s režimom Interpreter Mode (mód tlmočníka) sa stal preklad v reálnom čase realitou, naviac dostupnou takmer každému.

Najľahšie jazyky, ktoré sa naučíte rýchlo a jednoducho

 |  Jazykoveda  |  0

Často sa hovorí, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Štúdium niektorých z nich vie byť nesmierne náročné, no dnes sa pozrieme na jazyky, ktoré sú jednoduchšie na pochopenie a ich základy si vieme osvojiť pomerne rýchlo.

Predložky času v angličtine – Pravidlá použitia s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Za predložky času v angličtine považujeme tie predložky, ktoré umožňujú referovať na časové údaje ako je dátum, určitý deň v týždni alebo reálny čas keď sa niečo stane, stalo alebo sa práve deje.

Predložky miesta v angličtine – Ako správne používať At, In a On

 |  Anglický jazyk  |  0

Predložka miesta je predložka, ktorá referuje o mieste alebo polohe, na ktorej sa niečo alebo niekto nachádza prípadne sa tam niečo deje. Predložky miesta odpovedajú na otázku – Kde.

Predložky v angličtine – Typy, pravidlá a ich použitie v praxi

 |  Anglický jazyk  |  0

Predložky patria medzi najpoužívanejšie slová v angličtine, považujú sa za samostatnú uzatvorenú skupinu medzi slovnými druhmi. Dnes sa pozrieme na základné typy, pravidlá a správne použitie v praxi.

Prevrátené a zmiešané kondicionály – Podmienkové vety v angličtine

 |  Anglický jazyk  |  0

Dnes sa pozrieme na tvorbu a použitie zmiešaných (mixed) kondicionálov v anglickom jazyku, ktoré sa tvoria kombináciou druhého a tretieho kondicionálu. Zároveň si vysvetlíme aj ďalšiu skupinu podmienkových viet a to prevrátené (inverted) kondicionály.

Maturita z anglického jazyka – Rozdelenie, priebeh a úrovne

 |  Anglický jazyk  |  0

Maturitná skúška z anglického jazyka, tak ako aj z iných vyučovacích predmetov, pozostáva z dvoch častí, a to z externej a internej. Interná časť sa ďalej delí na písomnú a ústnu formu. Maturovať z anglického jazyka sa môže na troch úrovniach – B1, B2 a C1.

Kondicionály – Základné podmienkové vety v angličtine

 |  Anglický jazyk  |  0

Ako v slovenčine, tak aj v angličtine máme rôzne podmienkové vety, takzvané kondicionály. V angličtine máme konkrétne štyri základné, jeden zmiešaný a tri inverzné, v dnešnom článku sa zameriame na skupinu základných.

Budúci čas v angličtine – Správne použitie s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Will alebo going to? Angličtina pozná až 5 budúcich časov a nie je vždy ľahké rozhodnúť sa, ktorý je najvhodnejšie použiť. Dnes sa detailne pozrieme na použitie a príklady budúceho času v anglickom jazyku.

Prítomný čas v angličtine – Správne použitie s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Angličtina rozlišuje až šesť druhov prítomného času, pričom dva z nich sa týkajú podmieňovacieho spôsobu. Dnes sa podrobnejšie pozrieme na to, ako správne využívať konkrétne druhy prítomného času v anglickom jazyku a ktoré slová nám ho pomáhajú určiť.

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky