+421 908 692 671

Prevrátené a zmiešané kondicionály – Podmienkové vety v angličtine

 |  Anglický jazyk  |  0

Dnes sa pozrieme na tvorbu a použitie zmiešaných (mixed) kondicionálov v anglickom jazyku, ktoré sa tvoria kombináciou druhého a tretieho kondicionálu. Zároveň si vysvetlíme aj ďalšiu skupinu podmienkových viet a to prevrátené (inverted) kondicionály.

Pokiaľ sa v podmienkových vetách ešte dostatočne neorientujete, na úvod odporúčam prečítať si náš predchádzajúci článok, ktorý sa detailne venuje popisu základných podmienkových viet, ich tvorbe ako aj rozdielom medzi jednotlivými podmienkami.

Zmiešané kondicionály

Pomenovanie zmiešané nie je náhodny, tvoria sa totiž zmiešaním druhého a tretieho kondicionálu. Jedna z možností popisuje reálnu či nereálnu podmienku v minulosti. Hovorí čo sa stalo/mohlo stať. Táto podmienka má následok v prítomnosti.

Podmienka tzv. ‘if clause‘ je vo forme tretieho a výsledok tzv. ‘main clause‘ je vo forme druhého kondicionálu.

 • Príklad: Keby nebol zmeškal vlak (v minulosti), bol by už tu (teraz).
  Preklad: If he hadn’t missed the train, he would be already here.
 • Príklad 2: Nebola by si zadlžená (teraz), keby si bola míňala menej peňazí (v minulosti).
  Preklad: You wouldn’t be in such a debt if you had spent less money.

Tiež je možné použiť druhý kondicionál pri podmienke a tretí pri výsledku. Niečo zo súčasnosti (čo však bolo pravdou aj v minulosti, na ktorú sa to vzťahuje), má/malo vplyv aj na minulosť.

 • Príklad: Keby som nebola lenivá (, bola by som si včera upratala izbu.
  Preklad: If I wasn’t lazy, I would have tidied my room yesterday.
 • Príklad 2: Boli by sme zaplatili menšie dane (minulý rok), keby sme vlastnili menší dom.
  Preklad: We would have paid less on the taxes (last year) if we owned a smaller house.

Prevrátené kondicionály

Prevrátené podmienkové vety, teda inverted conditionals sa používajú zriedka a len v oficiálnej angličtine (pri oficiálnej komunikácii, v odborných prácach a pod.). Tvoria sa pomerne jednoducho zo základných kondicionálov.

Prvý prevrátený kondicionál (First inverted conditional)

Prvý kondicionál sa používa pri vyjadrovaní reálnych podmienok v prítomnosti.

Tvorba: ‘if‘ sa nahrádza slovom ‘should‘.

 • Príklad: Ak prídeš neskoro, nepustia ťa dovnútra.
  Preklad: If you come late, they won’t let you in.

Should you come late, they won’t let you in.

Druhý prevrátený kondicionál (Second inverted conditional)

Druhý kondicionál sa používa pri vyjadrení nereálnej podmienky v prítomnosti.

Tvorba: ‘if‘ sa nahradí slovom ‘was/were‘ podľa osoby použitej vo vete a sloveso sa píše v základnom vare. 

 • Príklad: Keby mal čas, išiel by s nami na túru.
  Preklad: If he had time, he would go for a hike with us.

Was he to have time, he would go for a hike with us.

Je aj špecifický príklad, keď hovoríme o tom, čo by sme urobili na mieste iného človeka.

Tvorba: ‘if‘ sa  úplne vyškrtne a sloveso sa dostane na prvé miesto vo vete.

 • Príklad 2: Keby som bol tebou, spával by som viac.
  Preklad: If I were you, I would get more sleep.

Were I you, I would get more sleep.

Skôr ako tí všímavejší čitatelia upozornia na chybu, treba spomenúť, že pri druhej podmienkovej vete je možné použiť tvar I were, hoci v ostatných prípadoch je gramaticky správny tvar I was.

Tretí prevrátený kondicionál (Third inverted conditional)

Tretí kondicionál sa používa na vyjadrenie nereálnej podmienky v minulosti na opísanie niečoho, čo sa mohlo stať inak.

Tvroba: ‘if‘ sa škrtá a na jeho miesto príde sloveso ‘had‘.

 • Príklad: Keby si si bol obliekol kabát, nebol by si ochorel.
  Preklad: If you had put on a coat, you wouldn’t have gotten sick.

Had you put on a coat, you wouldn’t have gotten sick.

Hodnotenie7 Hlasov
4.3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky