+421 908 692 671

Najľahšie jazyky, ktoré sa naučíte rýchlo a jednoducho

 |  Jazykoveda  |  0

Často sa hovorí, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Štúdium niektorých z nich vie byť nesmierne náročné, no dnes sa pozrieme na jazyky, ktoré sú jednoduchšie na pochopenie a ich základy si vieme osvojiť pomerne rýchlo.

O tom, že slovenčina nepatrí medzi najzložitejšie jazyky, sa už písalo mnohokrát, ak chcete zistiť ktoré to sú, odporúčam prečítať si môj starší článok venovaný najťažším jazykom. Dnes sa pokúsim dať dohromady zoznam jazykov, ktoré naopak patria medzi tie najjednoduchšie.

Niektorí odborníci stavajú rebríčky na gramatike, iní sa zas zameriavajú na slovnú zásobu a jej obsiahlosť. Veľkú úlohu však hrá i fakt, že jazyk sa naučíte tým jednoduchšie, čím je príbuznejší vášmu materinskému jazyku. To teda znamená, že iné jazyky budú ľahšie zvládnuteľné pre Slovanov, iné zas pre anglicky hovoriacich ľudí.

Možno vás to prekvapí, ale prvenstvo v mnohých svetových rebríčkoch najjednoduchších jazykov patrí jazyku, ktorým hovorí približne 300 miliónov ľudí na našej planéte, španielčine.  Celkovo však svetoví odborníci radia na prvé priečky najjednoduchších jazykov sveta románske jazyky, medzi ktoré okrem španielčiny patrí napríklad i taliančina, ktorá je pravidelne radená na druhé miesto najjednoduchších jazykov sveta. Pri zostavovaní rebríčkov svetových jazykov podľa náročnosti ich učenia hrá však veľkú úlohu hľadisko, z ktorého sa na jazyk pozeráme.

Na tretie miesto sa veľmi často v rebríčkoch zaraďuje snáď najpoužívanejší jazyk na planéte – angličtina. Anglický jazyk sa za posledné roky stal jazykom medzinárodnej komunikácie – pokladá sa za hlavný jazyk medzinárodných súdov, medzinárodných zmlúv a okrem iného aj za oficiálny jazyk vedy. Všetky veľké svetové vedecké časopisy dnes publikujú články vedy a techniky takmer výlučne v anglickom jazyku. Možno sa pýtate, prečo angličtine nepatrí prvé miesto. Veď tento jazyk má neskutočne jednoduchú gramatiku, v ktorej oproti tej našej nehrá žiadnu úlohu obtiažne skloňovanie. Svetoví odborníci na jazyky však angličtine neudelili prvé miesto práve preto, že množstvo slov sa inak píše a inak vyslovuje.

Medzi popredné jednoduché jazyky sveta je veľmi často radená aj francúzština – medzinárodný jazyk lásky. Francúzština rovnako ako taliančina a španielčina patrí medzi románske jazyky a patrí medzi úradné jazyky nielen v samotnom Francúzsku, ale i vo Švajčiarsku, Kanade, Belgicku i v mnohých afrických krajinách, ktoré boli ešte za starých čias súčasťou obrovského koloniálneho panstva Francúzka. Dnes sa predpokladá, že francúzsky hovorí približne 77 miliónov ľudí a dokonca 128 miliónov ľudí má francúzštinu ako druhý jazyk, ktorým sa v prípade potreby dohovoria. Francúzština je na anglických a amerických školách často odporúčaná ako druhý jazyk pre žiakov, pretože vďaka vzájomnej podobnosti s angličtinou je pre žiakov pomerne dobre zvládnuteľná.

Ďalší jazyk, ktorý môžeme zaradiť medzi svetovo najjednoduchšie, pochádza z krajiny ležiacej na Pyrenejskom polostrove – Portugalska. Portugalčina je opäť románskym jazykom, ktorý vznikol odvodením z latinčiny a odhaduje sa, že dnes ním hovorí približne 210 miliónov ľudí, pričom pre ďalších 235 miliónov predstavuje druhý jazyk. Okrem Portugalska sa portugalčinou dohovoríte i v Brazílii a afrických štátoch, ktoré v dávnych dobách patrili do koloniálneho panstva a hoci už odvtedy uplynulo veľa rokov, jazyk sa v týchto krajinách zachoval.

Hoci to bude pre mnohých prekvapením, i nemecký jazyk je často radený medzi tie najjednoduchšie, hoci pre mnoho slovenských študentov predstavuje skutočne tvrdý oriešok. Nemčina sa vyznačuje predovšetkým dlhými slovami, ktoré majú ťažkú výslovnosť. Na druhej strane však má nemčina veľmi logickú gramatiku, ktorá je jednoduchá na pochopenie a slová sú veľmi často logickým spojením jednoduchších slov. To je jeden z dôvodov, prečo je nemčina, ktorou hovorí približne 120 miliónov ľudí a patrí medzi germánske jazyky, radená do nášho zoznamu.

Pri ďalšom mieste v našom zozname sa tentokrát prenesieme k jazyku, ktorý je pre nás pomerne exotický a je to jazyk hindí alebo hindčina, typická pre južnú Áziu ale i pre africké štáty. Odhaduje sa, že týmto jazykom dnes hovorí až 490 miliónov ľudí a je radená medzi indoárijské jazyky. Hindí je do zoznamu radený najmä pre svoju veľkú podobnosť s angličtinou – mnohé slová sú rovnaké a majú rovnakú výslovnosť. Odlišné je však písmo. Hindí nepoužíva latinku, ale písmo s názvom dévanágarí typické svojou horizontálnou čiarou prechádzajúcou cez slovo a nerozlišovaním veľkých a malých znakov.

Aj keď ide o jazyk plánový (vytvoril ho plánovo jeden autor), v súvistlosti s jednoduchými jazykmi určitetreba spomenúť Esperanto. Ide o medzinárodný jazyk, ktorý je charakteristický gramatikou bez výnimiek a jednoduchoťou. Čítať aj písať v esperante sa vďaka tomu naučíte neporovnateľne rýchlejšie ako je tomu pri národných jazykoch.

Spôsobov a možností ako tvoriť rebríčky najjednoduchších i najťažších jazykov sveta je mnoho. Niektorí odborníci dávajú do popredia výslovnosť, iných zas zaujíma gramatika, skloňovanie a časovanie. A tak sa stáva, že zoznamov ako je ten náš, je mnoho a vyskytujú sa s istými obmenami. Ak to zjednodušíme, všeobecne medzi jednoduché jazyky patria jazyky románske.

Hodnotenie23 Hlasov
2.9

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky