+421 908 692 671

Profesionálne
Prekladateľské služby

Myslite vo veľkom a získajte odvahu prekročiť hranice. Doprajte si odborné i bežné preklady v špičkovej kvalite za rozumné ceny. Neváhajte, dvere do sveta máte otvorené.

Prekladateľské služby

Poskytujem profesionálne preklady bežných aj odborných textov, pričom kladiem dôraz na vysokú kvalitu finálneho prekladu, ako aj presné dodržiavanie dohodnutých termínov. Ako freelancer ponúkam preklady za výhodné ceny a na stálych zákazníkov čakajú okrem individuálneho prístupu aj výrazné zľavy.

Už od
8,4 €/ns
Preklad z angličtiny
Preklad z angličtiny

Preklad textu z angličtiny za skvelú cenu už od 8,4 € za normostranu - 0,028 za slovo.

Už od
8,4 €/ns
Preklad do francúzštiny
Preklad z francúzštiny

Preklad z francúžštiny do slovenčiny už od 8,4 € za normostranu - 0,028 € za slovo.

Už od
10,7 €/ns
Preklad zo slovenčiny
Preklad zo slovenčiny

Preklad do angličtiny a taliančiny už od 9 € za normostranu - 0,030 € za slovo.

Odborný/technický preklad

Odborný preklad možno charakterizovať ako preklad využívajúci špecifickú terminológiu, príznačnú pre danú oblasť a zameranie.
Pri realizácii odborného prekladu vždy kladiem dôraz na presnú interpretáciu pojmov do cieľového jazyka. Odborné preklady som počas mojej prekladateľskej praxe realizoval pre klientov z rôznych oblastí podnikateľskej činnosti.

V rámci poskytovania plnohodnotného prekladateľského servisu klientom poskytujem preklady odborného textu bez akýchkoľvek príplatkov za odbornosť. Zistite viac o typoch technických prekladov a kľúčových faktoroch potrebných na vyhotovenie odborného textu zodpovedajúcej kvality:

Odborné preklady dokumentov
 • Automobilový priemysel
 • Stavebníctvo
 • Elektrotechnika
 • Energetika
 • Software
 • Hardware
 • Informačné technológie
 • Komunikačné technológie
 • Strojárstvo
 • Medicínske zariadenia
 • Životné prostredie
 • Dopravné technológie

Preklad textu od A po Z

Pri realizácii prekladu pracujem rýchlo, jednoducho a efektívne - s cieľom šetriť čas klienta a nezaťažovať ho formalitami. Konkrétny postup som preto zhrnul do 4 jednoduchých krokov - od úvodnej analýzy až po záverečné odovzdanie práce.

 • Analyza prekladu

  Analýza textu

  Po obdržaní textu na preklad v prvom rade preverím formát textu. Je dôležité, aby bol formát editovateľný (doc, xls, ppt, prípadne text v špecifickom formáte už pripravený na nahratie do CAT nástroja). V prípade, že ide o pdf súbory, je dôležité zistiť, či je text v dokumente kopírovateľný. V prípade, že nie je, práca bude zdĺhavejšia a treba rátať s dlhším termínom. Následne vykonám analýzu použitej terminológie a zhodnotím, či som schopný danú tematiku zvládnuť.

 • Optimalizácia prekladu

  Využitie CAT nástrojov

  Nasleduje analýza CAT nástrojom Tradosom alebo memoQ, ktoré majú svoju pamäť a zabezpečujú najmä konzistentnosť textu. Výhodou využívania CAT pre zákazníka je, že opakujúce sa segmenty sa platia len percentuálnymi sadzbami podľa miery opakovania a zabezpečuje sa konzistentnosť použitých odborných termínov. Následne vypracujem cenovú ponuku na preklad, pričom celý proces riešim obratom po obdržaní súboru na preklad.

 • Realizácia prekladu a konzultácie

  Preklad a konzultácie

  Po schválení cenovej ponuky a objednaní prekladu začínam prácu na preklade. Počas práce operatívne konzultujem s klientom maximum možných použitých termínov, keďže každý zákazník má svoje špecifiká a svoj okruh používaných výrazov. Po preložení celého textu nasleduje spellcheck - automatická kontrola pravopisu.

 • Záverečné čítanie a odovzdanie prekladu klientovi

  Záverečné čítanie a odovzdanie

  Poslednou fázou je finálne čítanie, kde sa odhalia najmä štylistické nepresnosti a nevhodnosti. Súčasťou každého prekladu je aj bežná korektúra v zmysle kompletnosti textu a vizuálnej zhody s originálom. Klient si môže navyše za príplatok doobjednať nezávislú korektúru textu , ktorú vykoná nezávislý prekladateľ.

Referencie prekladateľských služieb

Spokojný zákazník je najlepšou vizitkou kvality prekladateľa. Počas 12 rokov aktívnej prekladateľskej činnosti som mal možnosť spolupracovať s množstvom malých aj veľkých klientov pôsobiacich v rôznych oblastiach - od automobilového priemyslu až po softvérové riešenia.

 • Projekt pre PSA Trnava - Automobilový priemysel
 • Vaillant – Kúrenárska technika
 • QEX – Ekonomika
 • Zdravotné stredisko Sanus – Medicína
 • NISSAN – Automobilový priemysel
 • AVG 8 pre Grisoft – Softvér
 • Európsky parlament a Európska komisia – Granty
 • NATO – Zbrojárstvo, Armádna technika
 • Issel service - Turbínové generátory
 • Makino – Obrábacie zariadenia, Mechanika
 • K4x – Financie, Ekonomika
 • DP Index – Financie, Ekonomika
 • Dokumentácia pre Dopravný podnik Bratislava - Doprava
 • Technické patenty - Medicína, Chémia, Strojárstvo

Prečo si ma vybrať

Na slovenskom trhu nájdete množstvo kvalitných prekladateľov a prekladateľských agentúr. Obstáť v silnej konkurencii si vyžaduje neustále pracovať na zlepšovaní kvality prekladov a služieb zákazníkom. Zistite 6 hlavných dôvodov, prečo sa rozhodnúť práve pre mňa, možno vás oslovia a pustíme sa do spoločnej spolupráce.

Skúsenosti
Ceny a zľavy
Flexibilita
Expresné termíny
Rozsah textu
CAT nástroje

12 rokov skúseností s prekladmi

Profesionálne preklady bežných aj odborných textov poskytujem už viac ako 12 rokov. Počas mojej prekladateľskej praxe som mal možnosť pracovať so zaujímavými spoločnosťami z rôznych oblastí podnikania. Pri každej som získal cenné skúsenosti, no zároveň aj zlepšil svoje schopnosti. Preto aj v prípade vysoko špecializovaného odborného prekladu môžete u mňa počítať len s najvyššou kvalitou.

Rozumné ceny a zaujímavé zľavy

Pracujem ako externý prekladateľ a freelancer, čím mi nevznikajú ďalšie personálne ani prevádzkové náklady. To sa priamo odzrkadľuje v skvelých cenách za preklady, ako aj zaujímavých vernostných a množstvových zľavách. Mám však jasné pravidlo - udržovať si určitú cenovú hladinu, aby som zároveň mohol svojim klientom poskytovať preklady len najvyššej kvality.

Časová flexibilita

Nie sú v tom žiadne triky ani mágia. Jednoducho si neúčtujem žiadne príplatky za rýchlosť, pokiaľ je termín prekladu reálny. V prípade prekladov s extrémne krátkym termínom paralelne spolupracujem s ďalšími, časom overenými prekladateľmi. Po doručení prekladu od externých spolupracovníkov vždy vykonám aj osobnú kontrolu prekladu, čím garantujem najvyššiu kvalitu a konzistentnosť prekladu.

Expresné termíny

Pokiaľ chcete poskytovať špičkové služby, rýchlo zistíte, že práca prekladateľa si vyžaduje extrémnu časovú flexibilitu. Pri realizácii prekladu musím byť zastihnuteľný kedykoľvek, aby som bol schopný operatívne zapracovať zmeny a prípadné ďalšie požiadavky. Moji klienti ma majú k dispozícii non-stop telefonicky, priebežne si kontrolujem e-mail aj skype. V prípade expresných prekladov s krátkym termínom pracujem aj počas večerných hodín a cez víkendy.

Veľké objemy textu

Vďaka spolupráci s tímom ďalších externých prekladateľov som schopný pracovať aj na prekladoch s veľkým rozsahom textu a svojim klientom tak poskytnúť plnohodnotný prekladateľský servis. Rovnako ako pri expresných prekladoch však na záver vykonávam finálnu kontrolu osobne, aby mal výsledný preklad jednoznačne mnou požadovanú kvalitu. Moje referencie dokladujú skúsenosti a prácu na veľkých zákazkách významných firiem.

Optimalizácia prekladu CAT nástrojmi

Pri práci využívam profesionálne CAT nástroje (Trados, Trados Studio, memoQ, Transit Satellite, T-Stream, Across a iné), ktoré využívajú prekladovú pamäť pre opätovné vyhľadanie a využitie už preložených výrazov či riešení predchádzajúcich problémov. Prekladateľ je tým pádom schopný pracovať rýchlejšie a efektívnejšie, čím zároveň šetrí peniaze klienta. CAT nástroje zároveň garantujú určitý štandard kvality a konzistentnosti textu.

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky