+421 908 692 671

Budúci čas v angličtine – Správne použitie s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Will alebo going to? Angličtina pozná až 5 budúcich časov a nie je vždy ľahké rozhodnúť sa, ktorý je najvhodnejšie použiť. Dnes sa detailne pozrieme na použitie a príklady budúceho času v anglickom jazyku.

Budúcnosť s will

V angličtine sa budúcnosť najčastejšie vyjadruje slovíčkom will (akoby po našom „budem“) alebo v britskej angličtine ekvivalentným tvarom shall (Američania túto formu už takmer kompletne vypustili). K tomuto slovu sa potom pridáva infinitív slovesa, teda napríklad: Ľudia nakúpia na Vianoce darčeky – People will buy presents for Christmas. Čo je pre našinca dobré, tu sa nerozlišuje medzi prvou a treťou osobou, v každej osobe je tvar will + infinitív rovnaký.

Je to bežná forma vyjadrenia očakávanej alebo predpokladanej budúcnosti. Často sú to okolnosti, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ale používa sa aj na spontánne rozhodnutie niečo vykonať, napríklad: Pôjdem do kostola – I will go to church. A ešte jedno je dôležité: will sa vo vetách často skracuje. Namiesto I will, teda často uvidíte krátku formu – I’ll.

Kedy sa používa?
 • Predpovedanie činnosti alebo udalosti
 • (Spontánne) rozhodnutie alebo záväzok
 • Otázky začínajúce sa „will“ alebo „shall“
 • Vyjadrenie neochoty alebo negácie
 • Podmienkové vety
Skladba
 • will alebo shall + Infinitív
 • 3. osoba singuláru (he, she, it) s koncovkou „s“
Príklady
 • It will rain tonight.
 • He will meet you in the theatre.
 • Shall we go now?
 • They shall eat
 • If you visit me, I will prepare a dinner

Budúcnosť s going to

Táto forma budúcnosti sa skladá z am/is/are + going to + infinitív slovesa. Ani tu sa infinitív v súvislosti s osobami nijako nemení, rovnako tak forma going to. Tento tvar vyjadrenia budúcnosti používame vtedy, keď chceme vyjadriť svoj zámer, nejaké plány, niečo, čo sa chystáme urobiť: V lete sa chystám do Španielska – In summer, I am going to go to Spain. Od formy will ju odlišuje to, že v tomto prípade už vieme, že sa niečo stane (mám kúpené letenky) alebo existujú k tomu už náznaky, na základe ktorých niečo predpovedáme, prípadne existuje nejaká príčina, na základe ktorej sa tak stane (Na akú školu sa prihlásiš, ak budeš mať samé jednotky? Na oblohe sú čierne mračná, bude pršať).

Kedy sa používa?
 • Činnosť, ktorá je pevne naplánovaná
 • Úsudok, následok udalosti
Skladba
 • be (am, are, is) going to + Infinitív
Príklady
 • I am going to sleep.
 • He is going to eat.
 • They are going to play
 • The car is broken, so I am going to take the bus
 • I see that clouds are turning dark, it is going to rain.

Future Perfect – predbudúci čas

Future Perfect sa používa na vyjadrenie udalostí, činnosti alebo stavu, ktoré sa skončia v budúcnosti. Často sa spája s konkrétnym časovým údajom. Napríklad: Keď budem mať päťdesiat rokov, budem mať už dosť nacestované: When I am fifty years old, I will have travelled a lot. Ako vidíme tvar je zložený ako will + have + part participle. V podstate ním vyjadrujeme, že niečo v budúcnosti s istotou nastane. Iný príklad: Do budúceho augusta budem mať ukončené všetky svoje skúšky – In August next year, I will have finished my exams.

Kedy sa používa?
 • Činnosť bude ukončená v budúcnosti k určitému časovému bodu
 • Predpoklad o udalosti, ktorá by mohla nastať
Skladba
 • Pravidelné slovesá: will + have + Infinitív + ed
 • Nepravidelné slovesá: will + have + 3. kolonka
Príklady
 • I will have bought my supper.
 • I will have done my homework tomorrow.
 • They will have read

Future Progressive – predbudúci čas priebehový

Tento budúci čas má formu: will + be + sloveso s príponou -ing. Future Progressive sa používa na vyjadrenie bežných plánovaných udalostí alebo činností alebo ak sa niečo stane „tak či tak“ bez ohľadu na to, či to máme na pláne alebo nie: Vlak príde na hlavnú stanicu o 6.00 (The train will be arriving at the main station at 6 o’clock).

Kedy sa používa?
 • Činnosť, ktorá sa uskutoční alebo práve začala
 • Predpoklad o udalosti, ktorá by mohla nastať
 • Udalosť, ktorá nastane s vysokou pravdepodobnosťou
Skladba
 • will + be + Infinitív + ing
Príklady
 • I will be leaving now.
 • He is reading news every Sunday.
 • When I come home, my daughter will be waiting for me

Future Perfect Progressive – predbudúci čas jednoduchý

Tento budúci čas naznačuje nepretržitú akciu, ktorá bude dokončená v budúcnosti. Označuje, že určitý časový interval bude uzavretý v budúcnosti – Budúcu nedeľu to budú tri roky, čo tu pracujem. Tento čas je tvorený zložitejšie: modálne „will“ + have + been + part participle daného slovesa.

Kedy sa používa?
 • Činnosť bude ukončená v budúcnosti k určitému časovému bodu
 • Dôraz na dĺžku trvania a priebeh činnosti, nie na činnosť samotnú
Skladba
 • will + have + been + Infinitív + ing
Príklady
 • The doctor will have been working for 24 hours by the time his shift is finished.
 • Next Thursday, I will have been working on this project for three years

Ako vidíte, použitie budúceho času je podstatne odlišné od minulého alebo prítomného. V najbližšom článku sa bližšie pozrieme na špecifickú oblasť anglickej gramatiky –  podmienkové vety, tzv. kondicionály.

Hodnotenie19 Hlasov
3.8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky