+421 908 692 671

Predložky času v angličtine – Pravidlá použitia s príkladmi

 |  Anglický jazyk  |  0

Za predložky času v angličtine považujeme tie predložky, ktoré umožňujú referovať na časové údaje ako je dátum, určitý deň v týždni alebo reálny čas keď sa niečo stane, stalo alebo sa práve deje.

Mnohé predložky času sú identické s predložkami, ktoré používame aj ako predložky miesta, ale ich použitie je odlišné. Predložky miesta a času od seba ľahko odlíšite, pretože predložky času hovoria o určení času a nie o mieste a naopak. Téme predložiek v angličtine sme sa všeobecne venovali v samostatnom článku.

Pomocou predložiek času dokážeme vyjadriť kedy, v akom časovom období sa veci diali, budú diať alebo dejú. Predložky času sú veľmi dôležitou súčasťou reči a môžeme ich využiť pri rozprávaní príbehov, takisto aj pri písaní oznamov, správ alebo iných písomností.

Základné predložky času

Medzi základné predložky času v anglickom jazyku patria: at, on, in, before a after. Pomáhajú určiť kedy sa niečo stalo, stáva alebo stane.

At: Pre presný čas na hodinách, sviatky, festivaly a ďalšie špecifické časové spojenia vrátane rôznych výnimiek používame predložku at.

 • Families often meet at Christmas time.
 • I was born exactly at 3 am.

On: Pre presné dni v týždni alebo presné časti dní v týždni, špecifické dátumy, špeciálne dni a špecifické sviatky používame predložku on.

 • I was born on August 11th, 1983.
 • Christmas Eve is on December 24th.

In: Pre roky, mesiace, obdobia, storočia a všeobecné časti dňa a dlhšie časové obdobia sa používa predložka in.

 • I was born in 1983.
 • We eat breakfast in the morning.

Before: Predložka before referuje o predchádzajúcom čase pred niečím teraz, v budúcnosti alebo aj minulosti.

 • You should always wash your hands before meals.
 • After: Predložka after referuje o čase po nejakej udalosti.
 • She will come home after school.

Na vyjadrenie času sa samozrejme používa oveľa väčšie množstvo predložiek. Výber najpoužívanejších predložiek i s krátkymi charakteristikami prinášame nižšie.

Since: Predložka since sa používa na označenie určitého bodu v čase v minulosti, od ktorého niečo trvalo alebo sa dialo do neskoršieho času alebo doteraz.

They have been living next door since 2004.

For: Predložka for sa používa na vyjadrenie trvania času, určitého množstva času.

 • It has been raining for two days.

Ago: Predložka ago referuje o udalosti späť v minulosti, o niečom čo bolo v čase od súčasnosti.

 • The dinosaurs died out 65 million years ago.

To: Predložku to používame keď hovoríme o čase, na vyjadrenie presného času (čiže pred určitou hodinou) alebo ako indikátor označujúci koniec nejakej periódy času.

 • It is ten to six.
 • I tis ony one week to Easter.

Past: Predložku past používame keď hovoríme o čase, na vyjadrenie presného času (čiže po určitej hodine).

 • It is five past ten.

From: Predložka from referuje na čas keď niečo začína.

 • The shop is open from 6 am to 6 pm.

Till/Untill: Predložku till/untill môžeme použiť keď hovoríme o niečom čo trvalo alebo sa dialo až do času alebo bodu v budúcnosti.

 • We waited until six o´clock.

By: Predložka by hovorí o čase, ktorý nie je neskôr než iná udalosť, najneskôr o nejakej dobe alebo predtým.

 • She had promised to come by 3 o´ clock.

During: Predložka during referuje o čase v priebehu určitej časovej periódy.

 • I work hard during the day.

Žiadne predložky času vo vete

Hoci na korektné vyjadrenie času sa používajú vhodné predložky času, existujú i v týchto prípadoch výnimky, keď sa predložky času jednoducho nepoužívajú. Sú to tieto:

 1. Keď používame vo vete slová last, next, every, this – nepoužívame predložky ako je at, in, on
 • I went to London last August. ( NOT in last August)
 • He is coming next Monday. (NOT on next Monday)

2.Takisto pred časovými slovami ako sú  today, tomorrow a yesterday nepoužívame žiadnu predložku času.

 • I will come tomorrow.

Používanie predložiek môže byť spočiatku mätúce, pri dostatočnom precvičovaní si ich však dokážete rýchlo osvojiť a používať automaticky, bez dlhého premýšľania.

Hodnotenie7 Hlasov
4.1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky