+421 908 692 671

Zásady ochrany
osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa ako návštevníci našich webových stránok, ale aj zákazníci využívajúci naše služby cítili bezpečne. Vaše osobné údaje spracúvame a zabezpečujeme v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov (The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679).

Pravidlá ochrany osobných údajov

Obsahom tejto stránky sú informácie o tom, ako citlivé údaje našich návštevníkov a zákazníkov zhromažďujeme, spracúvame, chránime a používame, či už pri využívaní našich služieb prípadne počas návštevy webovej stránky martinsmolinsky.sk (ďalej len stránky). Zároveň sa dozviete ako tieto údaje môžete aktualizovať alebo zmazať.

Spravovanie vašich osobných údajov

Správcom internetovej stránky je MS TRANS SERVICES s.r.o., so sídlom na adrese Letničie 210, 908 44, IČO: 50338994, DIČ: 2120294935, IČ DPH: SK2120294935, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,, oddiel Sro, vložka č. 37851/T, (ďalej ako „My“).

Aké údaje zbierame

V súvislosti s dopytom po našich službách, ich ponukou prípadne pre možnosť reagovať na vaše otázky zbierame nutné údaje, potrebné pre uskutočnenie nevyhnutnej komunikácie.
Ide o nasledovné osobné údaje – meno a priezvisko prípadne názov spoločnosti, e-mail, telefónne číslo a samotné text správy. Rovnaké údaje od vás v nutnom rozhashu požadujeme pri komentovaní článkov na našom blogu prípadne vytvorení recenzie na naše služby. Tieto údaje uchovávame po dobu vyplyvajúcu z obchodného vzťahu, maximálne však po dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby sú údaje správcom zmazané.

Ďalšou skupinou údajov, ktoré zbierame na našej webovej stránke pre marketingové, štatistické a analytické účely sú tzv. cookies.

Ide o malé súbory uložené na vašom hard disku, ktoré slúžia na rôzne činnosti vrámci používania webovej stránky. Od zapamätania interakcií vrámci formulárov až po získavanie informácii napríklad o priemernej rýchlosti načítania stránok pri návšteve našich návštevníkov. Tieto dáta následne slúžia ako vstupy pre zasielanie relevantnejších reklám, optimaliizáciu užívateľského zážitku ako aj podnety na základe ktorých tvoríme relevantnejší obsah pre našich zákazníkov a návštevníkov. V prípade, že nesúhlasíte so zberom cookies, doporučujeme si zakázať ich zber priamo v nastaveniach prehliadača. V taktom prípade však nevieme garantovať plnú funkčnosť všetkých komponentov vrámci našej webstránky.

Súbory Cookies sú ďalej spracované vrámci konkrétnych nástrojov spoločnosťami:
Google Analytics – Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google AdWords – Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bližšie informácie o tom ako spoločnosť Google nakladá s cookies nájdete tu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • na výmaz osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si môžete kedykoľvek uplatniť, stačí ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár alebo e-mailom na info@martinsmolinsky.sk.

S vyššie uvedeným spracovaním mám dávate výslovný súhlas, ktorý však môžete na vyžiadanie zrušiť cez e-mailinfo@martinsmolinsky.sk. Rovnako nás prosím kontaktujte v prípade, že máte pochybnosti súvisiace s povinnosťou dodržiavania ochrany osobných údajov z našej strany.

Copyright © 2018 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky