+421 908 692 671

Metóda Goldlist – Ako sa jednoducho učiť anglické slovíčka a frázy

 |  Anglický jazyk  |  0

Ako sa naučiť slovíčka z angličtiny inak, ako ich mechanickým “šprtaním sa” naspamäť? Jednou z možností je populárna metóda Goldlist, ktorá si získala množstvo priaznivcov po celom svete. Odomknite aj vy potenciál dlhodobej pamäte pri štúdiu anglického jazyka.

Po Callanovej metóde sa v dnešnom článku venujem ďalšiemu efektívnemu spôsobu výučby anglického jazyka. Metódu Goldlist môžeme charakterizovať ako systém, ktorý slúži na uchovávanie informácií v dlhodobej pamäti. Z tejto definície je zrejmé, že má široké využitie. Najlepšie sa však adaptovala pri jazykovom vzdelávaní. Tu ju využívame hlavne pri učení sa slovíčok a fráz. Dokážeme ju uplatniť pri osvojovaní si akéhokoľvek cudzieho jazyka.

Metódu Goldlist spájame s ruským profesorom Viktorom Hulagovom a jeho žiakom Davidom J. Jamesom. Väčšina metód, ktoré využívame na učenie sa slovíčok z cudzieho jazyka, sa primárne opiera o krátkodobú pamäť. Slovíčka a frázy najčastejšie cielene opakujeme, až kým si ich v danej chvíli neosvojíme.

Naopak, ak aplikujeme metódu Goldlist, narábame predovšetkým s dlhodobou pamäťou. Slová a frázy sa učíme prepisovaním tak, že vytvárame zoznamy. K týmto sa s odstupom času vraciame a vyberáme to, čo sme si zapamätali najlepšie. Platí tiež, že pri prepisovaní slov alebo fráz sa ich nesnažíme vedome si zapamätať. Práve to môžeme označiť za veľkú výhodu v porovnaní s bežnými metódami.

3 hlavné princípy pri využívaní metódy Goldlist

Metóda Goldlist je založená na troch zásadách, ktoré sú nevyhnutné pre jej efektívne využite pri osvojovaní nových anglických slovíčok.

  1. Aktívne pracujeme maximálne 20 minút. Ak chceme pokračovať, respektíve učiť sa dlhšie, doprajme si po každom cykle 10-minútovú prestávku. Následne sa opäť môžeme pustiť do práce, ale nezabúdajme dodržiavať dĺžku aktívneho a pasívneho procesu.
  2. Nesnažme sa memorovať, teda učiť sa naspamäť. Slová a frázy len jednoducho prepisujeme a nechávame ich prirodzene vstupovať do dlhodobej pamäti. Kladieme však dôraz na správnu gramatiku a pravopis.
  3. Denne môžeme vytvoriť aj viacero nových či selektívnych zoznamov. Pri redukcii ich obsahu je však dôležité, aby sme dodržiavali aspoň 2-týždňový odstup.

Ako sa naučiť slovíčka ich prepisovaním

Keďže Metóda Goldlist spočíva v prepisovaní slovíčok a fráz, pred začatím výučby budeme potrebovať:

  • vhodný zdroj, odkiaľ budeme čerpať anglické slová alebo frázy
  • linajkový zošit s formátom A4
  • pero

Systém obohacovania slovnej zásoby vďaka metóde Goldlist môžeme rozdeliť do 4 základných bodov:

1. Tvorba hlavného zoznamu anglických slov a fráz
Otvorme si zošit na nepopísanom dvojliste. Hore uvádzame dátum a poradové číslo zoznamu, ktorý tvoríme. Dátum slúži na orientáciu v čase, ktorá zohráva pri metóde Goldlist veľmi dôležité miesto. Poradové čísla nemajú žiadny praktický efekt, prospievajú však ako motivačný prvok.

Na ľavej strane dvojlistu číslujme prvých 25 riadkov. Do každého z nich napíšeme slovo alebo frázu, ktorú si chceme zapamätať, a to spolu s prekladom. Na záver si vytvorený zoznam nahlas čítame.

Celá aktivita by nemala trvať viac ako 20 minút. Súpis slov a fráz necháme aspoň 2 týždne bez akéhokoľvek povšimnutia. Ak bod č. 1 opakujeme každý deň, po 2 týždňoch máme pripravených 14 zoznamov s celkovo 350 slovami alebo frázami. Každý jeden zahŕňa príslušné poradové číslo od 1 do 14 a dátum, kedy sme ho vytvorili.

2. Prvá obnova zoznamu a selekcia 8 slov
Po 14 dňoch (alebo neskôr) nadišiel správny čas vrátiť sa k zoznamom. Pri obnove súpisu slov alebo fráz dodržiavame pravidlo, že zoznam musí byť starý minimálne 2 týždne.
Príslušný súpis kontrolujeme s cieľom zistiť, čo si pamätáme. Postup, akým to urobíme, je na nás. Ponúka sa napríklad štandardný spôsob prekrytia buď prekladovej časti, alebo tej s cudzími slovami a frázami.

Na pravú stranu dvojlistu, ktorý prislúcha danému zoznamu, zaznačme aktuálny dátum. Očíslujeme 17 riadkov, do ktorých prenášame 17 slov alebo fráz, ktoré z pôvodného zoznamu ovládame najhoršie. Píšeme ich pomaly s dôrazom na správnu gramatiku a pravopis. Na záver ich nahlas čítame. Zvyšných 30 %, teda 8 slov alebo fráz, čo neprepisujeme, považujeme za osvojené. Nový zredukovaný súpis opätovne nechávame “odstáť” minimálne 2 týždne.

Každý deň tak môžeme oživiť 1 súpis alebo aj viac, pričom dodržiavame pravidlo 2 týždňov. Každý obnovovaný zoznam redukujeme na základe toho, čo si z neho pamätáme najlepšie.

3. Druhá obnova zoznamu a selekcia 5 slov
Minimálne po 2 týždňoch sa opäť vraciame k súpisu, teraz k tomu zredukovanému. Vyberáme z neho 5 slov alebo fráz (30 %), ktoré ovládame najlepšie. Zo zvyšných 12 slov vytvoríme nový súpis. Tentokrát ho zaznačujeme pod ten zredukovaný, ale stále na pravú stranu príslušného dvojlistu. Nezabúdame očíslovať riadky, uviesť dátum a nahlas si ho prečítať. Nový zoznam necháme stranou opäť minimálne počas 14 dní.

4. Tretia obnova zoznamu a selekcia 3 slov
Po 2 týždňoch sa vraciame k nanovo zredukovanému zoznamu. Podobne ako v bodoch 1 a 2 aj tentokrát vykonávame selekciu. Vyberáme 3 slová alebo frázy (30 %), ktoré sme si osvojili najlepšie. Zvyšné prepisujeme na ľavú stranu príslušného dvojlistu. Novovzniknutý zoznam na záver čítame nahlas. Nemusíme ho označovať dátumom, k tomuto poslednému zredukovanému súpisu sa už vracať nebudeme, Podľa princípov metódy Goldlist je práca so zoznamom v tejto chvíli ukončená.

Hodnotenie62 Hlasov
2.8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky