+421 908 692 671

CAT nástroje – Úvod do počítačom prekladaného textu

 |  CAT nástroje  |  0

CAT je skratkou pre Computer-Aided Translation, čiže počítačom podporovaný preklad. Výhody tohto softvéru platia pre obe strany, prekladateľovi pomáhajú udržať konzistenciu prekladaného textu a šetria prácu, a pre zadávateľa prekladu sú to ušetrené náklady za preklad.

Trend globalizácie má za následok vysoký dopyt po viacjazyčných dokumentoch, čo kladie vysoké nároky na prekladateľov a ich výkonnosť. Prekladateľský priemysel si musí poradiť s obrovským množstvom prekladov, s ich promptným vyhotovením a zároveň s rôznymi formátmi súborov. Vytvorenie počítačového softvéru, ktorý by bol schopný popasovať sa s vyššie uvedenými problémami, bolo jediným východiskom pre prekladateľskú komunitu. CAT nástroje sa vo svete pri prekladateľskej činnosti používajú už viac ako dvadsať rokov a neustále dochádza k ich zdokonaľovaniu.

Čo teda CAT vlastne predstavuje ?

Ide o počítačovú aplikáciu, ktorá prekladateľovi umožňuje uložiť si predošlé preklady spolu s ich originálmi v databáze a opakovane ich použiť pri nových prekladateľských projektoch, ak sa v týchto nových dokumentoch objavuje podobný zdrojový text. Tento softvér pracuje s dvojjazyčným dokumentom, pričom zdrojový a cieľový text vníma ako jeden celok. Rozdelí originál a preklad do segmentov (do jednotiek, akými sú napríklad vety, slovné spojenia alebo slová) a tieto potom uloží do databázy, kde ich prekladateľ v prípade potreby môže použiť pri preklade textu, ktorý obsahuje podobné alebo tie isté zdrojové jednotky, aké sú v databáze.

K čomu slúžia tieto nástroje?

CAT nástroje uľahčujú prácu prekladateľovi, keďže vytvárajú tzv. prekladateľskú pamäť, ktorá sa rozširuje s pribúdajúcimi prekladateľskými projektmi používateľa. Tieto nástroje neovládajú cudzí jazyk (a nemajú nič spoločné s počítačovým prekladom) a pracujú výlučne len s textom, ktorý vytvoril ich používateľ. Preklad sami o sebe teda nerealizujú, iba napomáhajú prekladateľovi pri jeho realizácii.

Počítačom podporovaný preklad v praxi

CAT nástroje sa najčastejšie využívajú pri projektoch, ktoré sú príbuzné s projektmi realizovanými v minulosti, ďalej pri textoch, v ktorých sa opakuje terminológia, či pri aktualizácii predošlých preložených verzií textu. Ich využitie je veľkým prínosom aj v prípade obrovských zakázok, na ktorých pracuje súbežne niekoľko prekladateľov a takto majú možnosť použiť v preklade tú istú terminológiu, čím zachovajú konzistenciu prekladu. Najvhodnejšími textami na preklad sú teda tie dokumenty, ktoré obsahujú opakujúci sa text, a to technické dokumenty (napr. manuály), právnické texty (napr. zmluvy), ekonomické texty (napr. výročné správy), webové stránky a pod.

Za nevhodné na používanie CAT nástrojov sa považujú literárne texty (beletria), básne, krátke texty (napr. krátke odstavce, marketingové texty, slogany), alebo jednorazové projekty.
Najvýraznejším prínosom CAT nástrojov je zvýšenie produktivity prekladateľa, šetrenie času a úsilia prekladateľa, konzistentná terminológia a formát a zlepšenie kvality prekladu práve vďaka konzistencii použitých výrazov. V neposlednom rade je obrovskou výhodou aj zníženie finančných nákladov pre klienta. Na trhu je k dispozícii približne tridsať rôznych prekladateľských nástrojov, z tých najčastejšie používaných spomeniem SDL Trados, Memo Q, Deja Vu, Word Fast, Transit NXT, Across, Omega-T, Cafe Tran atď.

Najbežnejším a najrozšírenejším CAT nástrojom je momentálne SDL Trados vďaka svojej univerzálnosti, keďže sa s ním dajú prekladať takmer všetky editovateľné formáty dokumentu.
Prekladatelia by sa nemali báť používať novú technológiu pri svojej prekladateľskej práci, avšak musia tiež zvážiť, kedy je vhodné využiť pri preklade CAT nástroje. Na trhu je v súčasnosti veľké množstvo prekladateľského softvéru a je dôležité poznať aj výhody či nevýhody konkrétneho programu a jeho inovácie, no zároveň si zachovať pri svojej práci aj stupeň kreativity.

Hodnotenie3 Hlasovali
3.2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky