+421 908 692 671

Ako a kedy začať s učením angličtiny u deti

Ovládať anglický jazyk je dnes alfa omegou takmer každej profesie a celkovo potrebou modernej doby. Neznalosť angličtiny nielen že sťažuje cestovanie po svete, často je aj veľkou nevýhodou na domácej pôde. Práve preto bola výučba anglického jazyka začlenená do vyučovacích osnov už na prvom stupni základných škôl a štúdium angličtiny sa dnes teší veľkej obľube.

Mnoho rodičov má strach svoje deti vyučovať anglický jazyk, pretože nepracujú ako prekladatelia prípadne nemajú potrebnú odbornú kvalifikáciu. Nemusíte sa však báť, nie stupeň úrovne vašej angličtiny, ale váš entuziazmus a zanietenie vo výučbe dokážu deti motivovať natoľko, že sa vôbec budú chcieť s vami anglický jazyk učiť.

Pokiaľ sa však necítite dostatočne kvalifikovaní, nie je vôbec náročné nájsť vhodných anglických lektorov pre vaše dieťa alebo ich zapísať do bilingválnych škôl či dokonca materských škôl s včlenenými intenzívnymi kurzami anglického jazyka.

Začnite s výučbou anglického jazyka u detí čím skôr

Mladší a povinnosťami nezaťažený mozog sa dokáže jazyk naučiť podstatne rýchlejšie a bez väčších problémov. Ak ste však na vaše dieťa nezačali rozprávať v anglickom jazyku už v rannom veku, nič sa nedeje. Tvrdenie, že učiť sa cudzí jazyk môžete začať v akomkoľvek životnom období, je naozaj pravdivé. Ako nevýhoda sa všeobecne uvádza, že celý proces v neskoršom veku trvá dlhšie a zautomatizovanie používania jazyka je o niekoľko stupňov náročnejšie.

Základné pravidlá krok za krokom

Návodov ako začať s výučbou angličtiny nájdete mnoho nielen v knižnej, ale aj elektronickej podobe či online.Prinášame vám niekoľko dobrých tipov, od ktorých sa môžete odraziť ďalej. Rady a tipy sa týkajú detí v predškolskom veku, ale dokážete ich pokojne aplikovať aj na staršie deti navštevujúce prvý stupeň základnej školy.

1. Vymedzte si čas na učenie

Ak nechcete vychovávať vaše deti priamo bilingválne, teda tak, že jeden rodič bude na ne rozprávať anglicky a druhý materinským jazykom, už na začiatku je vhodné si vymedziť čas na výučbu.

Dôležité je uvedomiť si, že čím menšie deti sú, tým kratšiu dobu vám dokážu venovať pozornosť. Pre veľmi malé deti do 3 rokov je to maximálne 15 minút. Potupne sa čas predlžuje až na 45 minút pri 6 -7 rokoch, čo je taktiež vek, kedy sa deti začleňujú do školského systému.

Aktivity počas výučby je vhodné striedať. Musia byť dostatočne zaujímavé a rôznorodé, aby ste dokázali udržať pozornosť vašej ratolesti. Priebeh celej hodiny musí mať svoje rituály a rutiny ako mantinely, o ktoré sa môžete vždy oprieť.

2. Zaveďte si otváracie a zatváracie rutiny každej hodiny

Čo to znamená? Na otvorenie každej hodiny si vyberte jednu pieseň, krátku riekanku či básničku, aby bolo jasné, že sa hodina angličtiny práve začína. To isté urobte aj na konci hodiny. Pieseň alebo báseň by mala byť odlišná od otváracej rutiny a dieťaťu by tak mala dať jasne na známosť, že hodina sa končí. Existujú aj takzvané upratovacie piesne, ktoré obsahujú slová alebo vety typu „tidy up“, čo znamená, že priestor, v ktorom ste sa s dieťaťom učili a hrali, sa dá do pôvodného stavu ako pred hodinou. Obsah hodiny musí byť pre deti zaujímavý, a preto prirodzene nadväzujeme na tretí krok.

3. Hrajte hry

Deti sa učia jednoducho hlavne vtedy, keď ich učenie zaujíma  a baví. Čo deti majú rady sú  hry všetkých druhov. Či už ide o pexeso, bingo alebo rôzne pohybové hry, všetky hravé aktivity sú vítané.

Ak chcete s deťmi pravidelne opakovať už naučené slová, používanie fleškariet (z anglického flashcards) je na túto činnosť ideálne. Fleškarty sú veľké obrázky, ktoré sa používajú na vizuálne predvedenie slovnej zásoby. V prípade, že dieťa vie čítať, obrázky môžu tiež obsahovať anglické pomenovanie znázorňovaného slovíčka.

Na ozvláštnenie hodiny môžete použiť rôzne typy hier:

  • Pohybové hry – ako  je napríklad Simon says alebo Hide-and-seek
  • Stolné alebo spoločenské hry – napríklad Ludo alebo Monopoly
  • Slovné hry – napríklad: I spy
  • Online hry – na podporu lepšej výslovnosti, môžete s deťmi hrať množstvo online hier s edukatívnym charakterom (napríklad Mouse and me!)

K opakovaniu alebo priamo učeniu slovnej zásoby však nemusíte používať iba hry, ale pokojne každodenné situácie.

4. Používajte rôzne každodenné situácie

Situácie bežného života sú ľahko dostupným a využiteľným nástrojom na rozširovanie alebo precvičovanie slovnej zásoby. Deti sa veľmi ľahko naučia počítať, ak rátajú schody do materskej školy alebo označujú autá na parkovisku podľa farby. Slovnú zásobu môžete precvičovať v obchode, pri upratovaní izby alebo pri obliekaní.

Veľmi cenným nástrojom na získavanie slovnej zásoby a predstavivosti sú knihy, a preto odporúčame nasledovať bod 5.

5. Čítajte knihy

Deti milujú knihy, preto im ich pravidelne čítajte. Ak vám dieťa nerozumie, začnite s najjednoduchšími obrázkovými knižkami. Pristavte sa pri každom obrázku, opíšte ho a pomenujte v cudzom jazyku.

Ak táto činnosť dieťa nezaujíma a chce počúvať príbeh v materinskom jazyku, pokojne mu do neho „podsuňte“ jedno či dve slová v cudzom jazyku. Do konca rozprávky už mu budú slovíčka dobre známe a nebudú ho zaťažovať. Rovnako prínosným zdrojom a nástrojom pre vyučovanie sú melodické verzie kníh, a teda piesne.

6. Spievajte a počúvajte piesne

Piesne sú jedným z najefektívnejších spôsobov ako deťom nenásilne predstaviť cudzí jazyk a pritom ich učiť správnej výslovnosti. Stačí pieseň pustiť a aj napriek tomu, že jej spočiatku nebudú deti vôbec venovať pozornosť, po niekoľkých vypočutiach si už budú veselo pospevovať do rytmu.

Pokiaľ učíte veľmi malé deti, vo veku 2-4 roky, je vhodné používať piesne spojené s pohybom (ako napríklad Head, shoulders, knees…). I keď deti nevedia ešte spievať s vami, vedia vás napodobovať a to na začiatok úplne stačí.

Posledným bodom je gramatika, ktorá je veľkým strašiakom nielen malých žiakov, ale aj dospelých študentov.

7. Gramatiku zbytočne nedrilujte

Keď deti začnú navštevovať školské zariadenie, začnú sa postupne učiť rôzne gramatické pravidlá. Pokiaľ už majú vytvorený v angličtine základ, je možné, že vysvetľovanie ohľadom gramatiky nebude vôbec potrebné. Častým používaním im bude používanie a vytváranie jednotlivých časov celkom jasné. Pokiaľ však niektorým veciam nebudú rozumieť, jednoducho im to vysvetlite, tak ako to robíte aj v ich materinskom jazyku.

Pri menších deťoch nie je potrebné, ba priam je zakázané, gramatické pravidlá vyučovať. Avšak môžete ich systematicky vystavovať jednotlivým gramatickým javom ako napríklad používanie „have got“ či „should“ a podobne. Pokiaľ budú deti pravidelne počúvať správne časové spojenia, v neskoršom veku ich budú používať automaticky a  prirodzene.

Pokiaľ máte chuť, ale stále neviete čím začať, pridávam aj jednoduchý poradovník, o ktorý sa môžete oprieť:

1. Čísla od 1-10

2. Farby ( pri menších deťoch iba základné – green, red, yellow, blue)

3. Zvieratá

4. Hračky

5. Telo

Na záver jedno krátke odporúčanie. Deti neskúšajte, ak to nie je nevyhnutne potrebné. Skúste relaxovať a „vyučovanie“ si užiť ako sa len dá. Okrem toho, že deti viac naučíte, budete mať skvelý pocit z príjemne stráveného spoločného času. Nevzdávajte to, keď vaše deti nebudú po anglicky rozprávať ihneď. Na absorbovanie nového jazyka budú potrebovať nejaký čas. Preto buďte trpezliví a deti začnú rozprávať anglicky v pre nich vhodnej dobe.

Hodnotenie16 Hlasov
94
94

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky