+421 908 692 671

5 dôvodov, prečo sa venovať štúdiu cudzích jazykov

 |  Jazykoveda  |  0

Ovládať aspoň jeden cudzí jazyk je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnosť. Okrem toho, že nám prvoplánovo rozširuje komunikačné kompetencie, zlepšuje aj naše možnosti uplatnenia sa na trhu práce. V pozadí sa však ukrývajú aj ďalšie podstatné benefity, prečo neostať monolingvistom.

„Uč sa cudzí jazyk, budeš ho potrebovať,“ často hovorievali nielen moji učitelia, ale aj rodičia. Ako žiak na ZŠ som si nevedel predstaviť, čo tieto slová znamenajú v praxi. S odstupom rokov som sa však presvedčil o ich váhe. Pochopil som, že plynule ovládať anglický jazyk a vedieť sa dorozumieť francúzsky na profesionálnej úrovni je cesta nielen k novým ľuďom a pracovným príležitostiam, ale aj k rozvoju vlastných schopností.

Podpora sebavedomia a nezávislosti

Plynule komunikovať, respektíve dorozumieť sa v cudzom jazyku, vyvoláva v človeku pocit uspokojenia i nezávislosti a napomáha k zvyšovaniu sebavedomia. Inak sa cíti jedinec, ktorý sa napríklad na dovolenke dohovára „rukami-nohami“, ako ten, čo sa dokáže bezproblémovo verbálne dorozumieť inak ako rodnou rečou.

Pracovné príležitosti

O tom, že cudzie jazyky otvárajú dvere k lepším pracovným príležitostiam, azda nepochybuje nikto. Lukratívne miesta často počítajú okrem znalosti angličtiny aj s ďalším cudzím jazykom, prípadne viacerými. Ovládanie cudzích jazykov tak predstavuje konkurenčnú výhodu pri výbere zamestnania. S tým, samozrejme, súvisí aj patričné finančné ocenenie za prácu, ktoré je väčšinou úmerné aj jazykovým schopnostiam.

Rozvoj mozgu

Ak fyzicky cvičíme, zlepšujeme našu kondíciu, formujeme postavu a budujeme svalovú hmotu. Niečo podobné platí aj pre mozog. Tým, že využívame viacero jazykov, nepriamo ho intenzívnejšie namáhame a trénujeme. V porovnaní s monolingvistom sa tak mozog človeka, ktorý požíva aj iný ako slovenský jazyk, prirodzene rozvíja viac.

Štúdium cudzieho jazyka vo všeobecnosti:
  • zlepšuje analytické zručnosti
  • zvyšuje kreativitu
  • rozvíja schopnosti riešiť problémy
  • prehlbuje komunikačné schopnosti

Získavanie nových vedomostí

Najväčšiu vedomostnú hodnotu prináša samotné ovládanie cudzieho jazyka. Jeho prostredníctvom však spoznávame aj iné kultúry a súčasne získavame hlbšie pochopenie svojej vlastnej. Štúdium cudzieho jazyka zlepšuje aj znalosť slovenčiny, napríklad obohacovaním slovnej zásoby.

Jeho využívanie otvára širšie možnosti na získavanie nových vedomostí a informácií, ktoré sú často dostupné len v určitom jazyku. V neposlednom rade, cudzie jazyky predstavujú pomyselnú bránu k vede i k umeniu.

Objavovanie nových kultúr

Učenie nového jazyka nám paralelne umožňuje aj spoznávanie danej kultúry, pomáha lepšie pochopiť rôzne regionálne zvyklosti a odlišnosti, ktoré v danej kultúre vyplývajú z tradícií a zvyklostí.

Hodnotenie2 Hlasovali
4.9

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky