+421 908 692 671

Prekladateľská agentúra alebo externý prekladateľ – Koho si vybrať?

 |  Prekladateľstvo  |  0

Častou dilemou v oblasti výberu prekladateľa je výber medzi agentúrou a freelance prekladateľom. Zatiaľ čo agentúra poskytuje komplexné služby, freelance prekladateľ venuje osobitnú pozornosť každému slovu v prekladanom texte. Aký je medzi nimi rozdiel a ktorý variant si vybrať?

Mnohé obchodné spoločnosti sa snažia o rozširovanie svojho podnikania na medzinárodné trhy, z čoho vyplýva aj potreba priblížiť sa svojim klientom prostredníctvom ich jazyka. Hranice sa posúvajú a efektívnosť komunikácie medzi jednotlivcami, či spoločnosťami z rôznych krajín spočíva v ich vzájomnom porozumení. Tu na scénu prichádzajú prekladatelia a to v dvoch základných podobách – prekladateľské agentúry alebo externí prekladatelia (freelanceri). Každá z nich prináša klientom v závistlosti od aktuálnej situácie svoje pozitíva i negatíva.

Na čo myslieť pred zadaním prekladu

Pred samotným oslovením prekladateľa je pre klienta dôležité zosumarizovať faktory vplývajúce na vhodný výber a prideliť im patričnú dôležitosť. Medzi tri základné faktory patria:

  1. Cena za preklad
  2. Kvalita, odbornosť a referencie prekladateľa
  3. Rozsah a jazyk prekladaného textu
  4. Čas potrebný na vyhotovenie prekladu (deadline)

Ak sa detailnejšie zameriame na jednotlivé faktory, rýchlo zistíme, že situácia v prospech jednej alebo druhej strany nie je jednoznačná a je priamo závislá na konkrétnej situácii a podmienkach.

Cena za preklad

Externý prekladateľ spravidla dokáže ponúknuť podstatne výhodnejšie ceny, kedže preklad spravidla realizuje aj kontroluje sám a má podstatne nižšie réžijné náklady v porovnaní s agentúrami. Tým vznikajú neporovnateľne vyššie náklady na zabezpečenie vlastných priestorov a celej infraštruktúry zamestnancov. Výnimočným prípadom však môže byť situácia, kde je rozsah textu tak veľký, že celková zľava dokáže konkurovať aj freelancerom v oblasti prekladov.

Kvalita, odbnornosť a referencie prekladateľa

Špičková kvalita prekladu má byť základnou vizitkou každého prekladateľa, či už ide o strednú či veľkú agentúru alebo prekladateľa na volnej nohe. Chybný preklad pôsobí neprofesionálne či už u obchodných partnerov alebo zákazníkov a rýchlo dokáže pokaziť celkový dojem napriek tomu že váš produkt či služba su na vysokej úrovni.

Určitou garanciou kvality sú reálne referencie prekladateľa na projektoch, ideálne väčších klientov vyžadujúcich vysokú odbornosť. Odborná kvalifikácia (vysokoškolské štúdium) v danej oblasti predovšetkým pri odborných textoch má byť absolútnou samozrejmosťou. Dlhoročné skúsenosti sú rovnako aspon z časti zárukou, že ide o etablovaného hráča ktorý spĺňa určité kvalitatívne štandardy.

Rozsah a jazyk prekladaného textu

Dominantou preklateľských agentúr sú rozsiahle texty, ktoré freelancer z kapacitných dôvodov zabezpečiť nemôže. Ide najmä o špecifické situácie kde je potrebné pripraviť preklad do viacerých cudzích jazykov, dokonca za krátku dobu.

V súčastnosti však nie je výnimkou, že freelancer spolupracuje s viacerými ním praxou osvedčenými prekladateľmi a je schopný spolupracovať aj na väčšom prekladateľskom projekte. Klienti by nemali vylúčiť spoluprácu s freelancerom na základe domnienky, že prekladateľ jendotlivec pracuje sám kedže v mnohých prípadoch vie zabezpečiť preklady veľkého rozsahu rovnako rýchlo a kvalitne ako agentúra.

Prekladateľská agentúra sa snaží svojím portfóliom zabezpečiť prekald textu do veľkého počtu jazykov, čo rovnako môže byť problém pokryť taký rozsah a stále si udržať špičkovú kvalitu. Naopak, jej výhodou pre klienta môže byť možnosť realizovať aj preklady do netradičných jazykov na ktoré by bolo nájsť externého prekladateľa veľmi náročné.

Koho si teda vybrať?

Pre klienta by predovšetkým nemalo byť podstatné, či na prekladateľské služby využíva prekladateľskú agentúru alebo freelance prekladateľa. Dôležitý je konkrétny prekladateľ, ktorý bude preklad realizovať. Ten musí disponovať potrebnou jazykovou vybavenosťou, praxou v prekladateľskej činnosti a odbornou špecializáciou na daný odbor.

Kvalita prekladu nezávisí od veľkosti subjektu, ktorý preklad zabezpečuje. Dnes už aj menší poskytovatelia prekladateľských služieb sú schopní úzkej špecializácie, sú organizovaní, nekomplikovaní, ponúkajú osobný prístup klientom a nezameriavajú sa na prekladanie obrovského množstva textu za prijatelné ceny.

Najlepšie riešením pre klienta je osloviť široké spektrum prekladateľov, či už vrámci agentúry alebo jednotlivcov, zvážiť dôležité faktory a rozhodnúť sa podľa kontrétnej ponuky.

Hodnotenie1 Hlasoval
5

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Celkové hodnotenie

Potrebujete profesionálny preklad?

Staňte sa mojím klientom a získajte mimoriadne zľavy a benefity

Copyright © 2024 - Všetky práva vyhradené | Martin Smolinsky